Rozwiązanie

XARIS tworzy jednolitą platformę integrującą dane przestrzenne i opisowe, dostarczając narzędzia przechowywania, zarządzania, edycji oraz publikowania danych przestrzennych.

Geoportal jako interaktywna mapa

XARIS oferuje dane graficzne i opisowe dla obszaru działania jednostki samorządu terytorialnego. Interaktywna mapa może być wywoływana z poziomu oficjalnego serwisu internetowego miasta i/lub gminy.

Geoportal jako system informacji przestrzennej

XARIS zapewnia dostęp do różnorodnych danych opisujących zjawiska i zdarzenia występujące na terenie działania danej jednostki administracji publicznej.

platforma XARIS

platforma XARIS

Wspierane procesy

 • Gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie informacji graficznej, opisowej, tabelarycznej i fotograficznej organom administracji publicznej
 • Określanie położenia obiektów w przestrzeni za pomocą m.in. współrzędnych geodezyjnych, GPS, adresów czy numerów działek ewidencyjnych
 • Dostęp dla użytkowników systemu do kompleksowych informacji dotyczących przestrzeni geograficznej

Korzyści

 • Usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną oraz poprawa procesów decyzyjnych
 • Zestawienie w jednym miejscu danych z wielu systemów oraz serwisów dziedzinowych
 • Wyeliminowanie powielania danych
 • Łatwe wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie danych z wielu źródeł
 • Jednorodne środowisko dla różnych użytkowników
 • Wygodny dostęp urzędników i obywateli do informacji przestrzennej
 • Zgodność z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP)
 • Promocja działań administracji publicznej

REALIZACJE

Geoportal

Technologie webowe

Wykorzystujemy standardy HTML5 i CSS3 tworząc portale responsywne oraz umożliwiając tym samym wygodną edycję i przeglądanie danych również na urządzeniach mobilnych z dowolnym systemem operacyjnym

Skalowalność

Dzięki wbudowanej aplikacji administrator dowolnie może rozbudowywać projekt

Standardy OGC

Podczas budowania infrastruktury danych przestrzennych 2/3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WMTS

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS

Formaty danych

Obsługujemy zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D

Paszportyzacja

Paszportyzacja odbywa się w oparciu o dane, które zostają pozyskane w procesie wektoryzacji map analogowych, migracji danych z innych systemów, zasileniu systemu danymi cyfrowymi

 

Zbudujmy geoportal

Wstęp do kontaktu, doradztwa i wdrożenia.

Skontaktuj się z nami!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl